V. třída v muzeu

Poslední únorový den jeli žáci páté třídy s paní učitelkou na návštěvu Jihomoravského muzea ve Znojmě.  Očekával je tam speciálně vybraný vzdělávací program o rostlinách a živočiších v Národním parku Podyjí. Program obsahoval shrnutí o právě probraném a dokončeném kompletním učivu o živé přírodě, a tak se vědomosti hodily a navíc doplnily o nové informace, které v učebnici přírodovědy opravdu nenajdeme. Cesta historickým městem, krátké zastavení u starodávných budov a samotný program v muzeu byly moc příjemné.