Vítání občánků

V neděli 16. října  bylo v Kulturním domě ve Strachorticích přivítáno na svět pět miminek. Slavnostního programu vítání se zúčastnily žákyně z druhé, čtvrté a páté třídy ze ZŠ ve Strachoticích.  Moc jim děkujeme za připravené básně a píseň. Na závěr všechny účinkující dívky dostaly malý dárek jako projev poděkování obecního úřadu. Vážíme si ochoty dětí, ale i jejich rodičů.