Voda nad zlato – ŠD

To, že je voda  pro všechny nepostradatelná a ničím nenahraditelná si připomněli žáci ve školní družině. Pozvání za nimi přijal pan starosta naší obce Luděk Müller. Připravil si zajímavé povídání o nově vybudovaném vodojemu v obci a také žákům prozradil, jak se voda upravuje, kolik vody spotřebujeme a přesný popis toho, jak se pitná voda dostane do našich domácností. Hovořil o tom, jaký je nedostatek pitné vody ve světě a jak je důležité vodou šetřit. Žáci mohli nahlédnout do plánů projektu, podle kterého se nový vodojem i vodárna stavěla. Následující den si  žáci vyzkoušeli pokusy s vodou, zhlédli dokument: „Putování kapky vody“, poznávali vodu podle zvuku a povídali si o počasí a o koloběhu vody v přírodě. Tímto jsme si opět chtěli připomenout další významný den v kalendáři a to Světový den vody.