Výlet do Znojma – IV. třída

Ve čtvrtek 8. září vyjeli žáci IV. třídy do Znojma. Cílem výletu bylo projít a prohlédnout si město, které se připravovalo na tradiční vinobraní. Ve vlastivědě jsme porovnávali městskou a vesnickou krajinu a tak jsme si měli možnost v praxi naše poznatky ověřit. Během vycházky jsme splnili detektivní úkol, prohlédli jsme si kašnu, kostel sv. Mikuláše, rotundu, hrad, náměstí, radnici a řadu dalších památek. Měli jsme jedinečnou příležitost projít středověkými branami, kterými se Znojmo zdobí jen před vinobraním.