Začíná zima – I. třída

Žáci první třídy většinou umí charakterizovat zimu jako roční období ještě z předškolní doby v MŠ. Nyní tyto znalosti dále rozvíjeli  – měli by ovládat názvy zimních měsíců a chápat některé další souvislosti spojené se zimním obdobím. Ve třídě se rozdělili do tří skupin a vylosovali si jedno zimní téma – ZIMNÍ SPORTY, VÁNOCE a ZVÍŘATA V ZIMĚ. Měli nachystané obrázky, ze kterých měli vybrat to, co jim je již známé a nalepit na arch papíru. Ve skupině o tom měli hovořit a poté prezentovat i ostatním dětem. Potom s paní učitelkou společně probrali to, čemu nerozuměli. Všichni se snažili a vysloužili si velkou pochvalu.