Zahájení školního roku

První zářijový den přivítala všechny žáky, rodiče i zaměstnance školy paní ředitelka a na školním dvoře. Pár slov přidal i pan starosta. Poté se prvňáčci se svými blízkými a se svou třídní učitelkou Ivou Hřibovou přesunuli do altánu, kde dostali dárečky a pamětní listy. Ostatní žáci se odebrali do svých kmenových tříd, kde se přivítali s paní učitelkou a dozvěděli se základní informace. Na závěr tohoto slavnostního dne navštívili svou třídu i prvňáčci, kteří si s radostí našli první místo ve školní lavici.