Výlet – ZOO Brno

Výlet do ZOO Brno se uskutečnil 24. 5. Počasí nám tentokrát přálo, a proto jsme si všichni výlet užili. Nejprve jsme vláčkem vyjeli až na konec zahrady a potom jsme postupovali podle plánků prohlídkou jednotlivých pavilonů. Trochu nás mrzelo, že pavilon šimpanzů nebyl zpřístupněn kvůli stavebním úpravám, také jsme neviděli volně pobíhat surikaty a kapybary, na které jsme se nejvíc těšili. Útěchou pro nás byly suvenýry, které jsme si mohli zakoupit a také občerstvení, které nám ZOO na mnoha místech nabídla.