Bez vody není soda  … ani život

Na 22. března připadá každoročně Světový den vody. Začátkem března zavítaly do naší školy pracovnice Vodárenské akciové společnosti se svým programem Bez vody není soda  … ani život. Žáci se dověděli spoustu informací o koloběhu vody v našem životě z pohledu výroby pitné vody. Jak se voda čistí, jak a proč šetřit vodou, co nepatří do kanalizace. Ve skupinkách si dokonce mohli při pokusu vyzkoušet, jak se voda rozvádí k odběratelům nebo postup při čištění vody v čističce odpadních vod.