Den otevřených dveří v I. třídě

Ve středu 25. října navštívili vyučování první třídy rodiče dětí. Zažili na vlastní oči, jak prvňáčci znají písmena, čtou slabiky, slova a první věty. Všichni se moc snažili a dostali pochvalu od paní učitelky. Dokonce zkusili psát diktát písmen na tabulky. Všem se dařilo.

Druhou hodinu byla matematika. Počítání do pěti, porovnávání větších a menších čísel a doplňování číselné řady se také všem žákům zadařilo. Věříme, že se rodičům ve škole líbilo a že je bude bavit své děti doma trénovat ke stále lepším a lepším výsledkům. Za to jim už teď moc děkujeme.