Den Země – I. třída

Na poslední den v dubnu byla naplánována oslava Dne Země. Protože bylo nádherné počasí, mohli žáci první třídy plnit většinu vzdělávacích úkolů venku v přírodě. První úkol ve třídě bylo poskládání a výroba taštičky na krk, která sloužila ke sbírání bodů za splněné úkoly. Těch bylo celkem deset. Některé úkoly bylo nutno vyřešit ve skupině nebo se poradit s celou třídou, další úkoly byly individuální, takže se každý musel spoléhat sám na sebe. Bylo vidět, kdo si ví rady a kdo ne. A že takových žáků bylo dost, i když úkoly nebyly náročné.  Poslední desátý úkol byla křížovka. I když se to všem nepodařilo vyřešit na 100 %, odměnu dostali. Byl to nanuk, na kterém si ve třídě pochutnali.