Den Země – III. třída

Ani třetí třída nezahálela a při příležitosti Dne Země se žáci věnovali tématu TŘÍDĚNÍ ODPADU. Žáci se seznámili nejen s tím, kam který odpad patří, ale i s recyklací některých materiálů. Třeťáci začali tvorbou pomyslných kontejnerů, do kterých pak správně řadili nejrůznější odpadky. Následovala eko stezka, při které žáci luštili zašifrovanou tajenku. Na závěr si vyzkoušeli recyklovat papír, ze kterého si žáci vyrobili květinové bomby.