Den Země – IV. třída

Letos jsme v rámci Dni Země tematicky zabloudili do neživé přírody. Bavili jsme se o slunci, vodě, vzduchu, půdě, minerálech a nerostech. Dozvěděli jsme se, kde se nachází většina sladké vody, jak vzniká půda, z čeho jsou složené horniny či jak je dělíme. Co řadíme mezi energetické suroviny nebo jak je lidé hojně využívají. Následně jsme se vydali do kovárny, kde jsme si spoustu teoretických poznatků potvrdili v praxi. V kovárně pana Tománka se nám moc líbilo. Nakonec jsme se odměnili a užili si krásné počasí na naší školní zahradě.