Grafomotorický kurz

V úterý 5. 3. jsme opět zahájili grafomotorický kurz pro předškoláky. Série několika setkání dětí a rodičů začala prohlídkou školy, nácvikem jemné motoriky před psaním, sluchovou a matematickou hrou a kresbou na tabulky. Naučili jsme se novou písničku a dostali malou odměnu. V každém dalším setkání se pokračuje v nácviku psaní a kresby, tréninku sluchového a zrakového vnímání, takže o hry není nouze.