Jak vypadají varhany? – III. třída

Když jsme se začali v hudební výchově se třeťáky věnovat vánoční tématice, narazili jsme u našeho hudebního skladatele J. J. Ryby na varhany. Padla zajímavá otázka: “Co to jsou varhany?” Žáci znali pouze elektrické klávesy, kterým se lidově přezdívá varhany, ale opravdové většina z nich nikdy neviděla. A proto jsme se vydali do místního kostela sv. Jiří, abychom si je nejen prohlédli, ale i osahali. Pro některé byl zážitek už jen stoupání po točitých schodech na kúr… nakonec si téměř všichni zkusili, jak se na tento hudební nástroj hraje.