Jaro v I. třídě

Hodiny výtvarné, pracovní a hudební výchovy se už dva týdny točí kolem začátku jara. Děti netrpělivě pozorují z okna, jak se začínají zelenat stromy a tráva. Ivošek přinesl do vázy první narcis a Adrianka zlatý déšť. Na procházce v Micmanicích jsme viděli první sněženky a bledule.

Teď si děti sněženky vyrobily na nástěnku. Slepice s vajíčky, kraslice a kočičky se zlatým deštěm jsou další znaky jara. To vše můžete vidět na nástěnce v první třídě. Připravujeme se na Velikonoce a věříme, že i zasetý ječmen stihne vyrůst, aby si ho děti mohly odnést před prázdninami domů.

V prvouce děti třídily ve skupině připravené obrázky ze všech ročních období a procvičily čtení a bystré hlavy zároveň, protože musely vytištěné věty přečíst s porozuměním a správně ve skupině zařadit do vhodného ročního období. Skupinovou práci musíme ještě trénovat. Proto hned v další hodině opět rozděleni do skupin sestavily  rozstříhanou rostlinu a přiřadily názvy jejich částí.  Aby si to zapamatovaly, nalepily si zmenšený obrázek tentokrát individuálně do svého sešitu. Na závěr tematického celku si sedly do dvojic a vytvořily zpaměti obrázek, který minule sestavily a napsaly vlastnoručně popis částí rostliny. Moc jsme se všichni radovali z úspěchu a na tabuli jsme vystavili díla všech pěti skupin.