Kouzlo proměny – ŠD

Mezi první hmyz, který se na jaře probouzí k životu patří i motýli. Pro jejich zajímavou proměnu života, jsme se s žáky rozhodli život motýla prozkoumat. Pomocí naučných videí a listováním v odborné literatuře se žáci dozvěděli, že nejprve motýl naklade vajíčka, poté se z něj vyklube housenka, která žere a žere. Housenka se po čase zakuklí, a když nastane ten správný čas, tak se z ní vyklube krásný motýl. Pro lepší představu si žáci tyto fáze života vyzkoušeli poskládat z těstovin a pohybovou hrou Jak se zrodil motýl, přiblížit a vžít se do jednotlivých etap vývoje. A protože nás fascinovali barevností, pohráli jsme si na školní zahradě s barvami a vykuklili se nám krásní motýli, kteří zdobí schodiště školy.