Logohlásek

V tomto školním roce mohli žáci navštěvovat kroužek s  názvem Logohlásek. Kroužek byl zaměřen na logopedické chvilky a byl určen především pro žáky z 1. a 2. třídy. Smyslem těchto logopedických chvilek je zejména nácvik správného dýchání, rozvoj motoriky a v neposlední řadě procvičení a uvolnění artikulačních orgánů pomocí různých cviků a pomůcek. Pomocí her jsme procvičovali zrakové a sluchové vnímání a rozvíjeli slovní zásobu. K procvičení grafomotoriky a výslovnosti jsme využívali pracovní listy a obrázkové kartičky.