Malování pro radost

V novém školním roce začalo navštěvovat tuto volnočasovou aktivitu devět žáků I. a II. třídy.  Žáci vytvářejí své práce různými výtvarnými technikami, téma je dané. Letos si už vyzkoušeli protisk ze skla, kresbu na benzínové papíry nebo zapouštění tempery do klovatiny. Po vánočních prázdninách se pustí do práce na obrázcích do výtvarných soutěží.