Miniexkurze na OÚ – III. třída

Třeťáci probírali v prvouce téma obec, a proto jsme se rozhodli, že navštívíme OÚ ve Strachoticích, abychom se o naší obci něco málo dozvěděli. Prohlédli jsme si místa, kde pracují paní referentky, kde pracuje pan starosta a kde se například schází zastupitelé… paní Imrichová nám ukázala vlajku a vysvětlila původ strachotického znaku… dále inglesinu, kterou používá starosta při různých slavnostních příležitostech… nebo nám ukázala seznam křestních jmen, které se objevují v naší obci.