MŠ na návštěvě ZŠ

I tento rok nás na konci školního roku navštívily děti z Mateřských škol ze Slupi a ze Strachotic a vyslechly si celé představení akademie. Poté se děti přesunuly do školy, navštívily prvňáčky a následovalo tradiční opékání špekáčků. Na školním hřišti a v tělocvičně si žáci páté třídy připravili několik sportovních disciplín, aby si mohly děti zasoutěžit. Celé dopoledne se velmi vydařilo.