O rybáři a zlaté rybce – ŠD

Další z možných koníčků, který jsme se snažili žákům pomocí motivační pohádky O rybáři a zlaté rybce přiblížit, byl rybolov.  Nejprve jsme se věnovali teoretickému rozboru pohádky, vlastnostem jednotlivých postav a ponaučení, které z pohádky vyplývá.  V přírodní učebně jsme uspořádali besedu a pochlubili se svým rybářským náčiníčkem, vědomostmi, zkušenostmi a zážitky z chytání ryb. Získali jsme informace, jaké druhy ryb v našich vodách žijí a také to, jak se stát úspěšným rybářem. Nechyběl praktický nácvik, jak správně držet prut a nahazovat. Zahráli jsme si hru Rybičky, rybičky, rybáři jedou. Zasoutěžili jsme si v chytání a navíjení ryb, souboji polštářových ryb.  A jak už to v pohádce O rybáři a zlaté rybce bylo i my jsme si jako rybář v pohádce vyzkoušeli vylovit zlatou rybku a přát si tři přání.