Pasování prvňáčků na čtenáře – I. třída

12.12. proběhlo v odpoledních hodinách slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Než se však tak stalo, musel každý žák předvést své čtenářské dovednosti. Celkem byly připraveny čtyři úkoly: čtení písmen, slabik, slov a vět. Žáci vše hravě zvládli a předvedli tak rodičům, že je pro ně čtení vlastně zábava. Aby mohli být žáci pasováni na čtenáře, museli složit ještě čtenářský slib. Na konec už je čekalo slavnostní pasování a odměna v podobě slabikáře a pamětního listu.