Školní akademie

I letos jsme na konci školního roku secvičili program na školní akademii, který byl opět velmi pestrý. Jako první se představili prvňáčci se svojí scénkou z hodin prvouky, dále nás druháci zavedli do cizokrajné Afriky, třeťáci zapískali a zazpívali píseň jim ušitou na míru. Následovali je čtvrťáci s písní o sobě a tanečním vystoupením. Páťáci se nám předvedli jako synchronizované akvabely. Poté vystoupili žáci z kroužku Hra na klávesy a zumba. Malá družinka nás překvapila rockovými koncerty a velká družina tanečním příběhem z džungle. Na závěr jsme se rozloučili se všemi závěrečnou písní.

Přejeme všem krásné a dlouhé letní prázdniny!