Turistický výlet do Slupi – III. a IV. třída

Podle tradičního hesla “Začínáme pomalu” začali i naši třeťáci a čtvrťáci pomalu. První školní den jsme se přivítali, druhý jsme si splnili třídnické práce a právě třetí den jsme pokračovali ještě “pomalu”, protože ten čtvrtý už se začneme učit podle rozvrhu.

6. 9. jsme se vydali na turistický výlet do Slupi. Skupinka šesti dětí spolu s paní vychovatelkou připravila ostatním spolužákům trasu plnou úkolů, šipek a fáborků, abychom se všichni společně setkali ve Slupi u mlýna. Tam jsme si opekli a snědli špekáčky, zahráli fotbal a vybíjenou, odpočali a navštívili Obecní úřad ve Slupi. Celé dopoledne se nám ochotně věnoval pan starosta ze Slupi, který pro nás připravil posezení, táborák a provedl nás po Obecním úřadě. Nakonec jsme pěšky došli zpět do školy.

Chtěli bychom zvláště poděkovat paní Lucii Krajíček za upečení dvou bochníků chleba a paní Haně Chalupové za sladkosti pro děti.