Turistický výlet – I. třída

První letní den strávili prvňáčci v přírodě Národního parku Podyjí. Prošli jsme Gránice u Znojma a kochali nádhernou přírodou okolo řeky Dyje.

V parku děti plnily úkoly z matematiky, čtení, prvouky, hudebky a tělocviku.

Na několika stanovištích jsme odpočívali a svačili a na závěr výletu jsme si ve městě koupili zmrzlinu, pizzu nebo limonádu. Před odjezdem autobusu do Strachotic jsme ještě stihli zajít na hřiště a dokázat si, že nevíme, co je únava.  Spokojeni jsme dorazili do školy o půl jedné.