Vítání občánků

Obecní úřad Strachotice opět slavnostně vítal nové občánky a žáci naší školy přišli rodičům a dětem tento životní okamžik zpříjemnit svými písničkami a básničkami. Děkujeme paní učitelce Novákové a Zifčákové za nacvičení kulturního programu. Dále pak také děkujeme žákům a jejich rodičům za čas, který této obecní akci v neděli věnovali.