Výrobky žáků na čulském jarmarku

4. 11. naše škola přispěla vytvořenými podzimními poklady na Čulský jarmark, pořádaný Klubem matek ze Slupi. Během podzimních měsíců jsme tvořili nejen samostatná, ale i společná výtvarná díla. Žáky ŠD nejvíce zaujala práce s lesními přírodními materiály, ze kterých jsme společně tvořili lesní zvířátka, dýně, netopýry a jiné.