Výtvarná soutěž “Voda a lidé” – IV. třída

Další úspěch našich žáků v oblasti výtvarné tvorby zaznamenala Anička Kocourková, žákyně 4. ročníku. Ve výtvarné soutěži Voda a lidé – vodstvo v českých zemích obdržela za svoji práci čestné uznání.

Moc blahopřejeme.