Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí

Blahopřejeme Rozálce Hozákové k 1. místu v okresním kole výtvarné soutěže, kterou letos již po padesáté uspořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  Rozálka si převzala ocenění na slavnostním vyhodnocení okresního kola ve Znojmě. Její výtvarná práce postoupila do krajského kola.