Zahájení školního roku 2023/2024

První den nového školního roku přivítala paní ředitelka všechny žáky, rodiče i zaměstnance školy na školním dvoře. Úspěšný školní rok popřáli dětem i pan starosta Strachotic a pan starosta Slupi. Poté na dvoře zůstali prvňáčci se svou paní učitelkou Evou Novákovou, od které dostali uvítací medaile. Ostatní žáci se odebrali do svých kmenových tříd, kde se přivítali s paní učitelkou a dozvěděli se základní informace. Na závěr tohoto slavnostního dne navštívili svou třídu i prvňáčci, kteří si s radostí našli první místo ve školní lavici a dostali od paní učitelky dárečky a pamětní list.