Zápis do I. třídy

12. dubna proběhl na naší škole zápis dětí do I. třídy. K letošnímu zápisu přišlo 19 dětí. Pro většinu z nich bylo prostředí školy známé, protože navštěvovaly grafomotorický kurz. Děti prošly třídy, zodpovídaly dotazy a plnily úkoly, které pro ně paní učitelky nachystaly. Za odměnu si odnesly upomínkovou tašku s dárečky.