II. třída - 15 žáků, třídní učitel Mgr. Eva Nováková

O nás

Výtvarná soutěž  - LOVECKÝ PES -  náš přítel a pomocník

Velikou radost škole udělaly hned dvě žákyně, které ve výtvarné soutěži města Znojma, kterou pořádly Městské lesy, vyhrály ve svých kategoriích I. místo. Monika Volfová z 5. ročníku a Anna Pudelková z 2. ročníku.Obě obdržely cennou odměnu. Jejich vítězné obrázky si všichni občané mohli prohlédnou ve znojemských novinách Znojemsko a Znojemský týden.

Vítězce II. třídy Aničce Pudelkové (8let) gratulujeme.

DEN ZEMĚ

V měsící dubnu se jako každoročně připomíná Den Zeně. Tentokrát jsme ho oslavili z důvodu uzavření školy každý sám a připomínali jsme si individuálně velký význam přírody, čisté vody, vzduchu a zeleně pro člověka. Někteří žáci se velmi ochotně zapojili do připomínky péče o naši planetu a každý podle svého nápadu namaloval nebo vytvořil obrázek s námětem, jak Zemi chránit. Zaslané obrázky od dětí byly dlouho vystaveny na plakátu v naší II. třídě.

Tematické vyučování - ČR, Praha

V posledním týdnu měsíce února ve II. třídě proběhlo tematické vyučování. Učili jsme se o naší vlasti České republice, o Praze a o nejznámějších českých památkách. Naučili jsme se symboly ČR, zazpívali si českou hymnu, nakreslili vlajku a čs. znak. Na konci probraného učiva jsme vytvořili myšlenkovou mapu informací, které si pamatujeme, a žáci si doma vytvořili samostatný referát o některé české památce a individuálně ho prezentovali před celou třídou. Nakonec jsme všechny dokumenty vystavili ve třídě.

Ze života naší II. třídy

Musíme se podělit o zážitky z naší třídy a ukázat rodičům, co všechno se dá dělat ve škole. Všechny přestávky bylo v naší třídě živo a přitom bez hluku. Děti se domluvily, že si vytvoří loutkové divadlo. První nápad vyšel z klučičí hlavy, ale druhý den se přidaly i dívky. Téměř každý z dětí si vyrobil svou loutku, společně postavili kulisy a už se hrálo. Kluci použili figurky z počítačové hry a holky zase z oblíbené pohádky o medvídku pandovi. Všichni se lehce domluvili, nikdo se nepřekřikoval, vládla pohoda a diváci si opravu užili herecký zážitek. Věnovali jsme tomu po dva dny i část vyučovacích hodin. Takhle nějak si představujeme projektové vyučování, když nápady a úkoly vycházejí z dětské hlavy a učitel pouze dohlíží, kontroluje popř. radí. Těšíme se příště na další nápady.

Vánoční vyučování

Poslední školní den v roce 2019 si děti ve II. třídě nadmíru užily. Měli jsme totiž vánoční vyučování, takže nic jiného než téma Vánoce jsme nedělali. Chcete vědět, co všechno se dá stihnout za 4 vyučovací hodiny, aniž by se někdo nudil? Malovali jsme své vánoční přání. Vyráběli vánoční svícen, vyprávěli si vánoční příběh a malovali obrázek. Také jsme společně zpívali u kláves koledy,hráli vánoční hru KUFR a měli jsme minikoncert, na kterém vystoupili se svými příspěvky děti z hudebního kroužku. Také jsme si trochu zatančili při vánoční diskotéce a to hlavní… rozdávali jsme si drobné dárečky a přání. Během celého speciálního vánočního vyučování jsme mlsali cukroví, popcorn, křupky a pili teplý čaj. Myslím, že se nám všem celý den ve škole moc líbil.

Co nám chutná a co nechutná - II. třída

Při výuce anglického jazyka jsme vyzkoušeli tematické vyučování na téma JÍDLO. . Děti spontánně mluvily o sobě, co jim chutná a co nechutná a vytvořily třídní plakát s návrhy chutných a méně chutných potravin. Všichni se zapojili a hodina angličtiny se velmi líbila. Následoval test z probraného učiva, který dopadl na výbornou.

Projekt DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Na konci září jsme s žáky II. třídy probírali důležité informace, které se týkají dopravní výchovy. Opakovali jsme si bezpečné chování na silnici a na chodníku, učili jsme se pravidla silničního provozu, která ještě neznáme, a vytvořili jsme první samostatný projekt s názvem DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY.  Žáci měli za úkol vybrat jeden dopravní prostředek, ztvárnit ho a napsat o jeho významu pro lidi. Ve škole pak své domácí práce prezentovali před svými spolužáky.  Na tabuli napsali všechny dopravní prostředky, na které si vzpomněli. V následujících 20 minutách jsme šli pozorovat dopravu na vlastní oči. Psali a počítali, kolik aut, náklaďáků, traktorů, motorek a kol projede kolem kostela. Pozorovali jsme i leteckou dopravu a nevěřili byste, kolik letadel letí nad námi a vůbec to nevnímáme. Protože je v naší blízkosti tolik dopravního nebezpečí, je neustálé opakování o bezpečnosti na silnici velmi důležité pro nás všechny.

HALLOWEEN ve II. třídě

Poslední říjnový den si děti z II. třídy užily v halloweenském duchu.  Nejprve jsme rozestavěli lavice do kruhu, abychom měli k sobě blízko. Tolik zábavných aktivit jsme dlouho v jednom dni nedělali.  Zahájili jsme výrobou strašidelných domů. Nasmáli jsme se u výroby dýní, podívali jsme se na krátkou pohádku, jak se v minulosti slavily dušičky.  V pohádce byla pro nás nová neznámá písnička, kterou jsme se také naučili zpívat. Mezi jednotlivé činnosti jsme vložili krátkou pohybovou chvilku a na závěr jsme si zahráli soutěž AZ kvíz a odměnili se sladkostí. Ujistili jsme se, že strašidla ve skutečnosti nejsou, i když nás baví je vyrábět.

Co se učíme

 

Červen

Český jazyk

Slabiky  bě, pě, vě, mě.  Párové souhlásky na konci slov.

Matematika

Násobilka a dělení 6,7, 8, 9, 10.  Geometrie: polopřímka, úsečka, geom. tvary.

Prvouka

Opakování tematiky JARO, Lidské tělo, lidské smysly, zdraví člověka.  LÉTO.

Angličtina

Lekce 6 - Summertime - oblečení. Počasí.  Lekce 7 - Playtime - letní sportovní hračky.

 

PROSÍM, VYUŽIJTE OPAKOVÁNÍ ANGLIČTINY Z HAPPY HOUSE 2 NA TÉTO ADRESE

Tady je  odkaz na AJ: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=
cz&selLanguage=cs
(https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs)

Učivo procvičujte na https://www.zsstrachotice.cz/procvicovani-uciva/