II. třída - 15 žáků, třídní učitel Mgr. Eva Nováková

O nás

Projekt DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Na konci září jsme s žáky II. třídy probírali důležité informace, které se týkají dopravní výchovy. Opakovali jsme si bezpečné chování na silnici a na chodníku, učili jsme se pravidla silničního provozu, která ještě neznáme, a vytvořili jsme první samostatný projekt s názvem DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY.  Žáci měli za úkol vybrat jeden dopravní prostředek, ztvárnit ho a napsat o jeho významu pro lidi. Ve škole pak své domácí práce prezentovali před svými spolužáky.  Na tabuli napsali všechny dopravní prostředky, na které si vzpomněli. V následujících 20 minutách jsme šli pozorovat dopravu na vlastní oči. Psali a počítali, kolik aut, náklaďáků, traktorů, motorek a kol projede kolem kostela. Pozorovali jsme i leteckou dopravu a nevěřili byste, kolik letadel letí nad námi a vůbec to nevnímáme. Protože je v naší blízkosti tolik dopravního nebezpečí, je neustálé opakování o bezpečnosti na silnici velmi důležité pro nás všechny.

Co se učíme

ŘÍJEN

Český jazyk: Psací písmo, opis textu, přepis textu. Začátek a konec věty. Vlastní jména. Čtení - Moje první čítanka.Práce s přečteným textem a porozumění textu.

Matematika: Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku. Geometrie: čtverec, obdélník, trojúhelník.Přímá, křivá a lomená čára. Veličiny: metr, litr, kilogram. Slovní úlohy: Znázornění, výpočet a odpověď.

Anglický jazyk: Unit 1: Playroom safari. 6 animals (zvířat), Can you see? Vidíš?  Look! podívej.Thank you. Here you are. Děkuji, Není zač.   Where is ....  Kde je..?

Prvouka: Doprava. Dopravní značky, dopravní prostředky, bezpečnost na silnici. PODZIM.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: Prosím, abyste denně kontrolovali deníček se zprávami ze třídy i z družinky.