II. třída - 10 žáků, třídní učitel Mgr. Iva Hřibová

O nás

 

Společná třídní schůzka v měsíci září neproběhne. Informace pošlu písemně (nalepím do sešitu DÚ). Dle potřeby si můžeme domluvit schůzku individuálně. Rodiče se na mě mohou obracet i telefonicky nebo elektronickou cestou.

Co se učíme

ZÁŘÍ

Český jazyk - opakování učiva 1. ročníku. Věta, slovo, slabika, hláska, písmeno. Vlastní jména. Opakování psacího písma.

Matematika - opakování učiva 1. ročníku. Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy. Geometrické tvary. Metr, litr.

Koncem září - diagnostická prověrka z M a Čj - zvládnutí učiva I. třídy (nebude hodnocena známkou).

Prvouka - opakování učiva 1. ročníku. Škola.

Anglický jazyk - opakování učiva 1. ročníku.