II. třída - 15 žáků, třídní učitel Mgr. Iva Hřibová

O nás

Land art (Vv a Prv)

Land art je umělecký směr, který vznikl v 60. letech minulého století. Land art – neboli krajinné umění - má blízko k fotografii. Výtvarníci své obrazy netvoří v ateliérech, ale přímo v přírodě. Prvky land artu si žáci vyzkoušeli ve skupinkách už v loňském roce. Letos se jednalo o kolektivní práci celé třídy.  Stromy jsou velmi důležité pro život na naší planetě. Tvoří životodárný kyslík, čistí vzduch od prachu a vytvářejí příznivé klima.  Poskytují stín v horkých dnech, mírně ochlazují teplotu vzduchu. Jejich kořeny pomáhají zadržovat vodu v krajině. V zimě energie stromů klesá, stromy mají období klidu. Energie se přesouvá spolu s mízou do kořenů a stromy nabírají sílu na další rok. Žáci se pokusili vyjádřit pomocí barevného listí ukrytou energii stromu.

Zdravá 5

Žáci II. ročníku se společně se svými spolužáky z ostatních tříd zapojili do projektu Zdravá 5. Jedná se o celorepublikový vzdělávací program pro základní a mateřské školy, který je zaměřen na zdravý životní styl. Lektorka Zdravé 5 seznámila žáky během dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Sami žáci si vyzkoušeli sestavit zdravou – a pro ně chutnou svačinu.

Tematický den ve II. třídě - Podzim

Celý říjen byla výuka prvouky zaměřena na období podzimu. V jednom  říjnovém dnu se ale zaměřili žáci na toto téma ještě blíže. Podzimní čas prolnul učivem všech předmětů. V českém jazyce tvořili žáci věty o podzimu, společně vytvořili pojmovou mapu, luštili kviz; v matematice k nim přiletěli draci s početním řetězcem na sčítání a odčítání do 20; recitovali báseň o podzimu od Vítězslava Nezvala a uspořádali malou výstavku na téma „Co se sklízí na podzim“. Zopakovali si také poznatky z vycházky (z minulého týdne). Hlavním cílem bylo rozpoznat listy lípy, jírovce a javoru. Několik listů si přinesli a nyní v hodině výtvarné výchovy otiskovali na papír pomocí temperových barev.

Výlet do Znojma

Druhý týden v září se žáci II. třídy společně s mladšími spolužáky vydali na výlet do Znojma. U Louckého kláštera nastoupili do turistického vláčku a projeli zajímavá místa našeho okresního města. Někteří žáci už tuto cestu znali, pro některé to byla premiéra. Tentokrát ale mohli všichni vidět i přípravy na Znojemské historické vinobraní. S vláčkem projeli i jednu ze vstupních bran, kterou zrovna organizátoři vybudovali. Nakonec si mohli pochutnat na dobré zmrzlině.

 

 

Co se učíme

PROSINEC

Český jazyk

Samohlásky krátké a dlouhé. Souhlásky tvrdé. Psaní tvrdých slabik.

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, porovnávání čísel, slovní úlohy. Úvod do počítání do 100. Sčítání a odčítání desítek. G - přímá, křivá a lomená čára. Bod. Úsečka.

Prvouka

Les - opakování. Zima - zvířata v zimě. Vánoce.

Anglický jazyk

Drink. I like....I don't like.... Marry Christmas - vánoční příběh, vánoční píseň