II. třída - 15 žáků, třídní učitel Mgr. Eva Nováková

O nás

Vánoční vyučování

Poslední školní den v roce 2019 si děti ve II. třídě nadmíru užily. Měli jsme totiž vánoční vyučování, takže nic jiného než téma Vánoce jsme nedělali. Chcete vědět, co všechno se dá stihnout za 4 vyučovací hodiny, aniž by se někdo nudil? Malovali jsme své vánoční přání. Vyráběli vánoční svícen, vyprávěli si vánoční příběh a malovali obrázek. Také jsme společně zpívali u kláves koledy,hráli vánoční hru KUFR a měli jsme minikoncert, na kterém vystoupili se svými příspěvky děti z hudebního kroužku. Také jsme si trochu zatančili při vánoční diskotéce a to hlavní… rozdávali jsme si drobné dárečky a přání. Během celého speciálního vánočního vyučování jsme mlsali cukroví, popcorn, křupky a pili teplý čaj. Myslím, že se nám všem celý den ve škole moc líbil.

Co nám chutná a co nechutná - II. třída

Při výuce anglického jazyka jsme vyzkoušeli tematické vyučování na téma JÍDLO. . Děti spontánně mluvily o sobě, co jim chutná a co nechutná a vytvořily třídní plakát s návrhy chutných a méně chutných potravin. Všichni se zapojili a hodina angličtiny se velmi líbila. Následoval test z probraného učiva, který dopadl na výbornou.

Projekt DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Na konci září jsme s žáky II. třídy probírali důležité informace, které se týkají dopravní výchovy. Opakovali jsme si bezpečné chování na silnici a na chodníku, učili jsme se pravidla silničního provozu, která ještě neznáme, a vytvořili jsme první samostatný projekt s názvem DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY.  Žáci měli za úkol vybrat jeden dopravní prostředek, ztvárnit ho a napsat o jeho významu pro lidi. Ve škole pak své domácí práce prezentovali před svými spolužáky.  Na tabuli napsali všechny dopravní prostředky, na které si vzpomněli. V následujících 20 minutách jsme šli pozorovat dopravu na vlastní oči. Psali a počítali, kolik aut, náklaďáků, traktorů, motorek a kol projede kolem kostela. Pozorovali jsme i leteckou dopravu a nevěřili byste, kolik letadel letí nad námi a vůbec to nevnímáme. Protože je v naší blízkosti tolik dopravního nebezpečí, je neustálé opakování o bezpečnosti na silnici velmi důležité pro nás všechny.

HALLOWEEN ve II. třídě

Poslední říjnový den si děti z II. třídy užily v halloweenském duchu.  Nejprve jsme rozestavěli lavice do kruhu, abychom měli k sobě blízko. Tolik zábavných aktivit jsme dlouho v jednom dni nedělali.  Zahájili jsme výrobou strašidelných domů. Nasmáli jsme se u výroby dýní, podívali jsme se na krátkou pohádku, jak se v minulosti slavily dušičky.  V pohádce byla pro nás nová neznámá písnička, kterou jsme se také naučili zpívat. Mezi jednotlivé činnosti jsme vložili krátkou pohybovou chvilku a na závěr jsme si zahráli soutěž AZ kvíz a odměnili se sladkostí. Ujistili jsme se, že strašidla ve skutečnosti nejsou, i když nás baví je vyrábět.

Co se učíme

Leden

Český jazyk

Čtení podle zavedeného způsobu: připravený text doma, neznámý text a čtení s prorozuměním. Práce s textem. Psaní: Dokončíme písanku 1.díl. trénink písmen r,d, n, m, z, ž,v, y, N, M, V, H.  Psaní vět, diktáty, autodiktát, přepis, opis. Český jazyk - gramatika: tvrdé souhlásky, tvoření a používání tvrdých slabik ve slovech  hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny.  Procvičování, diktáty, domácí úkoly.

Matematika

Počítáme do 100. Sčítání a odčítání desítek pod sebou. Sčítání a odčítání s PŘECHODEM PŘES DESÍTKY.  Geometrie: Přímka, úsečka - rýsování a měření.

Anglický jazyk

Unit 4:  Happy faces. Look at my nose, face, ...   OBLIČEJ A JEHO ČÁSTI.

Prvouka

Opakování ZIMA.  Nové učivo: Čas, kalendář, měsíce, roční období, Dny v týdnu, hodiny.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: Prosím, abyste denně kontrolovali deníček se zprávami ze třídy i z družinky.

Věnujte pozornost správnému zadání DÚ.

Pracujte na tvorbě ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU.

 

Únor

Český jazyk

Čtení podle zavedeného způsobu: připravený text doma, neznámý text a čtení s prorozuměním. Práce s textem. Psaní: Písanka II.dí. O,A, d, g, c, č, ch. Opis, přepis, diktát, autodiktát.  Český jazyk - gramatika: měkké souhlásky, tvoření a používání měkkých slabik ve slovech     ŽI, ŠI, ČI, ŘI, CI, JI, DI, TI, NI.  Procvičování, diktáty, domácí úkoly

Matematika

Počítáme do 100. Sčítání a odčítání desítek pod sebou. Sčítání a odčítání s PŘECHODEM PŘES DESÍTKY.  Geometrie: Přímka, úsečka - rýsování a měření.

Anglický jazyk

Unit 4:  Happy faces.  OBLIČEJ A JEHO ČÁSTI.   About me... - o sobě, otázky a odpovědi, hra. Test.

Prvouka

Opakování - kalendář, hodiny, měsíce, období.  Nové učivo:Domov, rodina, vlast - stát.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: Prosím, abyste denně kontrolovali deníček se zprávami ze třídy i z družinky.

Věnujte pozornost správnému zadání DÚ.

Pracujte na tvorbě ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU.