IV. třída - 16 žáků, třídní učitel Mgr. Karla Marešová

O nás

Vánoce

I na žáky IV. třídy dolehla vánoční atmosféra a v pátek 20. 12. si ve své třídě vytvořili předvánoční pohodu. Hned zkraje vyučování jsme si namazali očka pomazánkami, které si žáci doma připravili, poté jsme si vyrobili vánoční přání, stromeček ze smrkových větví, pustili pohádku, roztřídili vánoční přání a nezapomněli jsme ani na kolektivní hry, které si každý přinesl podle své libosti. Na závěr jsme si rozdali dárečky a popřáli jsme si veselé vánoční svátky.

Halloween

I 4. ročník se zapojil do oslav Halloweenu. Hned první hodinu se všichni žáci s nadšením zapojili do přípravy dýňové polévky. Další hodinu se věnovali českému jazyku a matematice opět s halloweenskou tématikou. Třetí hodinu se rozdělili do dvojic a za pomocí notebooku zpracovali buď svátek, který se slaví u nás – Památka zesnulých – nebo svátek, který slaví anglicky mluvící země – Halloween. Tuto práci nám poté představili a prezentovali. Za odměnu jim byla hotová dýňová polévka. A poslední vyučovací hodinu se žáci vydováděli při zábavné diskotéce v tělocvičně. Došlo tedy nejen na tancování, ale také soutěžení. Dle spokojených výrazů si žáci tento den užili.

Návštěva místní knihovny

4. října se žáci vypravili do místní knihovny v rámci 23. ročníku „Týden knihoven“. Ihned po příchodu si každý našel své oblíbené téma. Jedni četli pohádky, druzí dokumenty o dinosaurech, další listovali v časopise ABC a jiní si třeba zahráli šachy. Všechny to v knihovně velmi bavilo. Budeme ji navštěvovat častěji, a to nejen při vyučování…

Na hradě a v podhradí

12. září se žáci IV. třídy vypravili do Znojma na výukový program „Na hradě a v podhradí“, který si pro ně připravilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Program probíhal na znojemském hradě, o kterém se žáci dozvěděli mnoho nového a zajímavého - např. Kdy byl hrad postaven? Proč dnes vypadá jako zámek a stále je nazýván jako hrad? K čemu sloužila rotunda sv. Kateřiny a proč je do ní dnes omezený přístup? Nebo jak vznikl název města Znojma? Na závěr si v prostorách hradu každý koupil drobný suvenýr a nezapomněli jsme se odměnit ani nějakou tou laskominou.

Co se učíme

Únor

Český jazyk

Koncovky podstaných jmen rodu ženského.Vyjmenovaná slova - opakování.

Procvičování - https://www.umimecesky.cz/ , https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

Matematika

Písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání. Počítáme do 100.000. Slovní úlohy - nezámá x. Jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitiíce, statisíce. Trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý. Geometrické tvary.

Procvičování - https://www.umimematiku.cz/

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy

Anglický jazyk

Anglický jazyk – určování času, otázka na čas. Týdenní a denní aktivity. Projekt „Můj den“.

Vlastivěda

Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravská kraj. Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Jak měříme čas a poznáváme dějiny.

Přírodověda

Rostliny na poli. Živočichové na poli. Rostliny a živočichové vod a bažin.