IV. třída - 16 žáků, třídní učitel Mgr. Karla Marešová

O nás

Den Země

Den Země - tento svátek je dnes už tradiční oslavou naší matky planety - připomínkou, že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno a že se k ní musíme chovat stále zodpovědněji a ohleduplněji. V tento den jsou na mnoha místech pořádány nejrůznější hry a soutěže pro děti, zaměřené na ochranu životního prostředí a Země. I žáci IV. třídy se mohli zapojit do těchto oslav. Chválím Olivera, který přispěl jako první krásnou koláží.