IV. třída - 14 žáků, třídní učitel Mgr. Bohumila Bajglová

O nás

Od středy 14. října probíhá distanční výuka.

Všechny informace o probraném učivu i zadání domácích úkolů najdete denně nově na Classroom, Učebna, IV. třída, Práce v kurzu.

Výuka je povinná, začíná vždy v 8: 00 hodin. Žáci budou mít nachystané sešity, pracovní sešity a učebnice.

Úkoly konrolujeme společně, naskenované nebo ofocené úkoly posílejte mailem, hodnocení budu posílat jednotlivě.

Rozvrh online hodin:

Den

8:00

9:00

10:00

Po

Čj

M

Aj

Út

Čj

Vl

-

St

Čj

M

Čt

M

Aj

-

Čtení, Geometrie

 

 

 

 

 

 

 

Co se učíme

Listopad

Český jazyk:

JV - předložky a předpony, pravopis psaní předložek a předpon. Podstatná jména, vzory rodu středního.

Sloh - slovenský jazyk, osnova příběhu, omluva, prosba.

Čtení - čtení s porozuměním, vytváření otázek k textu, vědecko-fantastická literatura, sci-fi. J. Verne.

Matematika: čísla do 10 000, zaokrouhlování, sčítání a odčítání čísel do 10 000, provičování písemného sčítání a odčítání.

G: rýsování kolmic daným bodem, pravý úhel. Rýsování rovnoběžek.

Anglický jazyk:

Oblíbené jídlo a pití, výrazy s I like, I don´t like. Typická česká a anglická snídaně. Otázky: Do you like? Rozhovory o jídle a nápojích.

Přírodověda:

Domácí mazlíčci a jejich chov. Podmínky pro život domácích zvířat, osobní zkušenosti. Živočichové a rostliny v lese, životní podmínky lesních společenství, lesy a rostliny našich lesů.

Vlastivěda:

Povrch ČR, řeky a jezera, práce s mapou. Pojmy rozvodí, povodí, úmoří, levý a pravý břeh, znalost pohoří a nejvyšších hor, největších řek, jezer. Počasí a podnebí, znalost definice, podrobná znalost podnebí naší republiky.