IV. třída - 16 žáků, třídní učitel Mgr. Karla Marešová

O nás

Od 1. listopadu ruším dobrovolnou přípravu na vyučování (neosvědčilo se). Opět budou zavedeny domácí úkoly - povinné.

NEUČTE DĚTI DĚLIT PÍSEMNĚ PODLE UČEBNICE - postup https://www.youtube.com/watch?v=3kGh9Qrkww0

Na hradě a v podhradí

12. září se žáci IV. třídy vypravili do Znojma na výukový program „Na hradě a v podhradí“, který si pro ně připravilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Program probíhal na znojemském hradě, o kterém se žáci dozvěděli mnoho nového a zajímavého - např. Kdy byl hrad postaven? Proč dnes vypadá jako zámek a stále je nazýván jako hrad? K čemu sloužila rotunda sv. Kateřiny a proč je do ní dnes omezený přístup? Nebo jak vznikl název města Znojma? Na závěr si v prostorách hradu každý koupil drobný suvenýr a nezapomněli jsme se odměnit ani nějakou tou laskominou.

Návštěva místní knihovny

V pátek 4. října se žáci 4. ročníku vypravili do místní knihovny v rámci 23. ročníku „Týden knihoven“. Ihned po příchodu si každý našel své oblíbené téma. Jedni četli pohádky, druzí dokumenty o dinosaurech, další listovali v časopise ABC a jiní si třeba zahráli šachy. Všechny to v knihovně velmi bavilo. Budeme ji navštěvovat častěji, a to nejen při vyučování…

Co se učíme

ŘÍJEN

Český jazyk

Stavba slov - předpony, kořen, přípona. Slovní druhy.

Procvičování - https://www.umimecesky.cz/ , https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

Matematika

Písemné násobení, dělení jednociferným děklitelem. Slovní úlohy - nezámá x. Jednotky, desítky, stovky, tisíce. Vzájemná poloha přímek v rovině. Rýsování kolmic.

Procvičování - https://www.umimematiku.cz/

Anglický jazyk

Hobbies, koníčky, popis aktivit, oblíbené sporty v anglicky mluvících zemích, sloveso can, can´t. Tvoření otázek a odpovědí se slovesem umět/neumět.

 

Vlastivěda

Česká republika - demokratický stát. Členění ČR a její řízení. Obyvatelstvo ČR.

Přírodověda

Živočichové a stavba jejich těla. Podzim v přírodě. Rostliny a živočichové v okolí našich domovů.