V. třída - 14 žáků, třídní učitel Mgr. Bohumila Bajglová

O nás

Nácvik 1. pomoci

Učivo přírodovědy na konci V. ročníku je věnováno tématu Člověk a jeho zdraví. Na závěr tohoto celku jsme požádali paní Maškovou, aby mezi nás přišla s besedou o první pomoci a aby nám prakticky ukázala a naučila nás, jak poskytnout první pomoc při běžných úrazech. Žáci si zopakovali a zkusili osobně vše, co by mohlo pomoci zachránit lidské životy, vyzkoušeli si resuscitaci a obvazování různých částí těla při úrazech. Nikdo z nás neví, kdy se mu tyto praktické dovednosti budou hodit, kdy bude zapotřebí pomoci někomu, komu naše pomoc může zachránit život. Beseda se žákům líbila, určitě už budou všichni vědět, jak se zachovat a na která čísla zavolat.

Velikonoce v V. třídě

Páťáci si užili předvelikonoční přípravu po svém, nejprve si povídali o tradici Velikonoc a o zvycích, které se během svátků dodržují. Potom si svůj tematický den užili pracovně: řešili velikonoční matematiku, luštili tajenku, doplňovali velikonoční doplňovací diktát a potom si vyrobili papírovou skládanou kraslici. Na své si přišli i milovníci dobrého jídla – žáci si vyrobili vajíčkovou pomazánku a tím získali inspiraci na vhodné a zdravé využití vymrskané pomlázky.

Cestujeme po Evropě

Na závěr učiva o Evropě si žáci připravili vlastivědný projekt, ve kterém nám představili zajímavá místa Evropy. Dozvěděli jsme se, kam už někteří žáci vycestovali, která zajímavá místa či letoviska navštívili, prohlédli jsme si fotografie a obrázky z cest. Každý projekt obsahoval i obecné poznatky o dané zemi a náměty na dovolenou pro ostatní žáky.

Výukový program „Padá listí ze stromů“

12. listopadu se V. třída zúčastnila výukového programu v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.  Program měl název „Padá listí ze stromů“ a tematicky navazoval na učivo přírodovědy, ve které jsme se učili o rostlinách a živočiších středního mírného pásu. Program měl formu detektivní záhady, kterou žáci řešili a během níž si zopakovali listnaté stromy, pozorovali jejich listy a plody, které si prohlédli pod mikroskopem, přiřazovali k nim živočichy, kteří v daných společenstvích žijí. Na závěr si žáci prohlédli expozice neživé přírody, kde si zopakovali učivo o nerostech a horninách.

Návštěva Obecního úřadu ve Strachoticích

Ve vlastivědě začínáme probírat téma Česká republika, se kterým jsme se seznámili již ve 4. ročníku. Letos máme své poznatky ještě prohloubit a obohatit a začít bychom měli u své rodné obce. Kde jinde můžeme zjistit nejvíce informací o obci než na obecním úřadě? Proto jsme se ve čtvrtek 25. října vypravili na úřad, kde nás čekala beseda s paní Imrichovou a paní Vaculovou. Dozvěděli jsme se řadu informací o historii i současnosti obce, o plánech do budoucna a zajímali jsme se i o výsledky letošních voleb. Prohlédli jsme si brožury o obci a každý si odnesl příruční mapu Znojemska. Domluvili jsme se, že zkusíme vypracovat projekt o naší obci, ve kterém navrhneme, co bychom chtěli v našich vesnicích změnit a vybudovat.

Exkurze V. třídy do kovárny

V přírodovědě jsme se učili o kovech a jejich zpracování, a protože ve Strachoticích mají svoji dílnu umělečtí kováři, na závěr tématu jsme se vypravili za nimi. Vyslechli jsme si krátký výklad o železe, jeho významu pro člověka, prohlédli jsme si výrobky, které místní zruční kováři zhotovili a pak už jsme je jen sledovali při práci. Někteří žáci si toto těžké řemeslo i vyzkoušeli a za odměnu všichni dostali ručně vykovaný list.

Začínáme pomalu v V. třídě

Páťáci nový školní rok nezačali pomalu, ale rovnou ho rozjeli na plný plyn. Minulý týden si užili tematický den a tento týden absolvovali návštěvu znojemského podzemí a prohlídku města Znojma, které se svátečně vystrojilo na chystající se podzimní oslavy – vinobraní. V hodinách vlastivědy se dozvěděli v loňském roce spoustu zajímavostí o historii města Znojma a nyní měli příležitost své poznatky si zopakovat a v praxi si ověřit, jak historie prošla naším okresním městem.

Švestkovo - dýňový den

Školní zahrada se už nemohla dočkat, až na ni znovu děti vyběhnou a na první návštěvu se proto náležitě vybavila - připravila všem pohoštění v podobě zralých švestek, rajčat, máslových dýní, malin, jablek a hrušek. Plody jsou odměnou za vynaloženou péči těm, kteří o zahradu od jara do podzimu pečují. Páťáci se loni opravdu snažili a proto byli odměněni svěstkovo - dýňovými pochoutkami. Nejprve sklidili část úrody švestek - aby zbylo i na ostatní - a potom si vybrali tu nejkrásnější zralou máslovou dýni. Protože jsou to zruční kuchaři a pekaři, nebyl pro ně problém připravit chutnou dýňovou polévku s krutonky a švestkový koláč. Než se dobroty dovaříly a dopekly, stihli ještě udělat generální úklid zahrady a pak už je všechny čekala chutná odměna.

Co se učíme