V. třída - 14 žáků, třídní učitel Mgr. Bohumila Bajglová

O nás

Výukový program „Padá listí ze stromů“

12. listopadu se V. třída zúčastnila výukového programu v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.  Program měl název „Padá listí ze stromů“ a tematicky navazoval na učivo přírodovědy, ve které jsme se učili o rostlinách a živočiších středního mírného pásu. Program měl formu detektivní záhady, kterou žáci řešili a během níž si zopakovali listnaté stromy, pozorovali jejich listy a plody, které si prohlédli pod mikroskopem, přiřazovali k nim živočichy, kteří v daných společenstvích žijí. Na závěr si žáci prohlédli expozice neživé přírody, kde si zopakovali učivo o nerostech a horninách.

Návštěva Obecního úřadu ve Strachoticích

Ve vlastivědě začínáme probírat téma Česká republika, se kterým jsme se seznámili již ve 4. ročníku. Letos máme své poznatky ještě prohloubit a obohatit a začít bychom měli u své rodné obce. Kde jinde můžeme zjistit nejvíce informací o obci než na obecním úřadě? Proto jsme se ve čtvrtek 25. října vypravili na úřad, kde nás čekala beseda s paní Imrichovou a paní Vaculovou. Dozvěděli jsme se řadu informací o historii i současnosti obce, o plánech do budoucna a zajímali jsme se i o výsledky letošních voleb. Prohlédli jsme si brožury o obci a každý si odnesl příruční mapu Znojemska. Domluvili jsme se, že zkusíme vypracovat projekt o naší obci, ve kterém navrhneme, co bychom chtěli v našich vesnicích změnit a vybudovat.

Exkurze V. třídy do kovárny

V přírodovědě jsme se učili o kovech a jejich zpracování, a protože ve Strachoticích mají svoji dílnu umělečtí kováři, na závěr tématu jsme se vypravili za nimi. Vyslechli jsme si krátký výklad o železe, jeho významu pro člověka, prohlédli jsme si výrobky, které místní zruční kováři zhotovili a pak už jsme je jen sledovali při práci. Někteří žáci si toto těžké řemeslo i vyzkoušeli a za odměnu všichni dostali ručně vykovaný list.

Začínáme pomalu v V. třídě

Páťáci nový školní rok nezačali pomalu, ale rovnou ho rozjeli na plný plyn. Minulý týden si užili tematický den a tento týden absolvovali návštěvu znojemského podzemí a prohlídku města Znojma, které se svátečně vystrojilo na chystající se podzimní oslavy – vinobraní. V hodinách vlastivědy se dozvěděli v loňském roce spoustu zajímavostí o historii města Znojma a nyní měli příležitost své poznatky si zopakovat a v praxi si ověřit, jak historie prošla naším okresním městem.

Švestkovo - dýňový den

Školní zahrada se už nemohla dočkat, až na ni znovu děti vyběhnou a na první návštěvu se proto náležitě vybavila - připravila všem pohoštění v podobě zralých švestek, rajčat, máslových dýní, malin, jablek a hrušek. Plody jsou odměnou za vynaloženou péči těm, kteří o zahradu od jara do podzimu pečují. Páťáci se loni opravdu snažili a proto byli odměněni svěstkovo - dýňovými pochoutkami. Nejprve sklidili část úrody švestek - aby zbylo i na ostatní - a potom si vybrali tu nejkrásnější zralou máslovou dýni. Protože jsou to zruční kuchaři a pekaři, nebyl pro ně problém připravit chutnou dýňovou polévku s krutonky a švestkový koláč. Než se dobroty dovaříly a dopekly, stihli ještě udělat generální úklid zahrady a pak už je všechny čekala chutná odměna.

Co se učíme

Prosinec

Český jazyk

Základní větné členy - procvičování. Podstatná jména, vzory rodu mužského.  Sloh - Povídka, námět na povídku. Zima, vytváření myšlenkové mapy, líčení zážitků. Čtení a literární výchova - lyrické a epické básně, pohádky lidové a autorské.

Matematika

Zlomky, pamětné dělení se zbytkem, písemné dělení dvojciferným dělitelem.  Geometrie - plánky bytu, obsah obdélníku.

Anglický jazyk

Anglické Vánoce, sloveso mít v minulém čase, zvířata na farmě, píseň. Anglické koledy.

Přírodověda

Země, vzdušný obal, zemská přitažlivost. Počasí a podnebí.

Vlastivěda

Projekt o našem kraji. Evropa, sousední státy, Slovensko a Polsko.