V. třída - 14 žáků, třídní učitel Mgr. Bohumila Bajglová

O nás

Cestujeme po Evropě

Na závěr učiva o Evropě si žáci připravili vlastivědný projekt, ve kterém nám představili zajímavá místa Evropy. Dozvěděli jsme se, kam už někteří žáci vycestovali, která zajímavá místa či letoviska navštívili, prohlédli jsme si fotografie a obrázky z cest. Každý projekt obsahoval i obecné poznatky o dané zemi a náměty na dovolenou pro ostatní žáky.

Plavecký výcvik

bude zahájen v pátek 8. února. Žáci si přinesou věci na plavání v batůžku nebo tašce /ručník, plavky, čepici, gumičky do vlasů pro dívky, vše v igelitovém sáčku, svačinu a pití/. Odjezd na plavání bude vždy v 8 hodin. Výuka bude pokračovat dvěma vyučovacími hodinami - matematika a český jazyk čtení.

Výukový program „Padá listí ze stromů“

12. listopadu se V. třída zúčastnila výukového programu v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.  Program měl název „Padá listí ze stromů“ a tematicky navazoval na učivo přírodovědy, ve které jsme se učili o rostlinách a živočiších středního mírného pásu. Program měl formu detektivní záhady, kterou žáci řešili a během níž si zopakovali listnaté stromy, pozorovali jejich listy a plody, které si prohlédli pod mikroskopem, přiřazovali k nim živočichy, kteří v daných společenstvích žijí. Na závěr si žáci prohlédli expozice neživé přírody, kde si zopakovali učivo o nerostech a horninách.

Návštěva Obecního úřadu ve Strachoticích

Ve vlastivědě začínáme probírat téma Česká republika, se kterým jsme se seznámili již ve 4. ročníku. Letos máme své poznatky ještě prohloubit a obohatit a začít bychom měli u své rodné obce. Kde jinde můžeme zjistit nejvíce informací o obci než na obecním úřadě? Proto jsme se ve čtvrtek 25. října vypravili na úřad, kde nás čekala beseda s paní Imrichovou a paní Vaculovou. Dozvěděli jsme se řadu informací o historii i současnosti obce, o plánech do budoucna a zajímali jsme se i o výsledky letošních voleb. Prohlédli jsme si brožury o obci a každý si odnesl příruční mapu Znojemska. Domluvili jsme se, že zkusíme vypracovat projekt o naší obci, ve kterém navrhneme, co bychom chtěli v našich vesnicích změnit a vybudovat.

Exkurze V. třídy do kovárny

V přírodovědě jsme se učili o kovech a jejich zpracování, a protože ve Strachoticích mají svoji dílnu umělečtí kováři, na závěr tématu jsme se vypravili za nimi. Vyslechli jsme si krátký výklad o železe, jeho významu pro člověka, prohlédli jsme si výrobky, které místní zruční kováři zhotovili a pak už jsme je jen sledovali při práci. Někteří žáci si toto těžké řemeslo i vyzkoušeli a za odměnu všichni dostali ručně vykovaný list.

Začínáme pomalu v V. třídě

Páťáci nový školní rok nezačali pomalu, ale rovnou ho rozjeli na plný plyn. Minulý týden si užili tematický den a tento týden absolvovali návštěvu znojemského podzemí a prohlídku města Znojma, které se svátečně vystrojilo na chystající se podzimní oslavy – vinobraní. V hodinách vlastivědy se dozvěděli v loňském roce spoustu zajímavostí o historii města Znojma a nyní měli příležitost své poznatky si zopakovat a v praxi si ověřit, jak historie prošla naším okresním městem.

Švestkovo - dýňový den

Školní zahrada se už nemohla dočkat, až na ni znovu děti vyběhnou a na první návštěvu se proto náležitě vybavila - připravila všem pohoštění v podobě zralých švestek, rajčat, máslových dýní, malin, jablek a hrušek. Plody jsou odměnou za vynaloženou péči těm, kteří o zahradu od jara do podzimu pečují. Páťáci se loni opravdu snažili a proto byli odměněni svěstkovo - dýňovými pochoutkami. Nejprve sklidili část úrody švestek - aby zbylo i na ostatní - a potom si vybrali tu nejkrásnější zralou máslovou dýni. Protože jsou to zruční kuchaři a pekaři, nebyl pro ně problém připravit chutnou dýňovou polévku s krutonky a švestkový koláč. Než se dobroty dovaříly a dopekly, stihli ještě udělat generální úklid zahrady a pak už je všechny čekala chutná odměna.

Co se učíme

ÚNOR

Český jazyk

Přídavná jména, druhy, vzory.  Sloh - vypravování, přirovnání. Čtení a literární výchova - dramatizace textu, dílna čtení.

Matematika

Desetinná čísla, porovnávání, slovní úlohy s desetinnými čísly.  Geometrie - střed a osa úsečky, trojúhelníková nerovnost.

Anglický jazyk

Co lidé umí a neumí dělat, sloveso can v minulém čase.

Přírodověda

Třídění živých organismů - rostin a živočichů.

Vlastivěda

Shrnutí učiva o sousedních státech. Zajímavá místa v Evropě, projekt.