V. třída - 16 žáků, třídní učitel Mgr. Karla Marešová

O nás

V pondělí 2. 11. odevzdat od 10 hod. do 12 hod. sešit Čj, PS čítanka a žákovskou knížku do krabice V. třída - pergola zahrada.
Opravené sešity si vyzvednete ve středu 4. 11. od 10 hod. do 12 hod. a přinesete sešit matematiky. Opravené si vyzvednete v pátek.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ!

Od středy 14. 10. 2020 škola přechází na distanční výuku . Připomínám, že distanční výuka je povinná dle upraveného rozvrhu.

On-line rozvrh:9 - 10
hod.

10 - 11
hod.

11 - 12
hod.

Pondělí

M
Úterý

Čj

Aj

StředaVl

Němčina kroužek

Čtvrtek

Čj

Aj

Pátek

Případné dotazy

a pomoc při výuce.

Knihovna

17. 9. se páťáci po roce vypravili do místní knihovny. Za tu dobu se knihovna oblékla do nového kabátu. Staré regály nahradily krásné nové, které umožňují lepší orientaci a celou místnost zesvětlily. Žáci nahlédli do knih a časopisů, které odpovídají jejich zájmům. Někteří si četli ve dvojici, jiní sami v tichosti… každý se tam našel. Knihovna je samozřejmě přístupná veřejnosti, a to každé úterý od 16 hodin. Doporučujeme registraci a honem pro svou oblíbenou četbu.

Co se učíme

Listopad

Český jazyk:

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor. Shoda podmětu s přísudkem.

Matematika:

Zlomky, dělení přirozených čísel, řešení slovních úloh.

Geomtrie - geometrická tělesa

Anglický jazyk:

Názvy měsíců, řadové číslovky, odpovědi na otázku "When´s your birthday?", minulý čas slovesa být. Otázka a odpověď v minulém čase.

Přírodověda:

Slunce a sluneční soustava. Planeta Země a její Měsíc. Země v pohybu. Země a roční období.

Vlastivěda:

ČR - poloha, vznik, obyvatelstvo. Čtrnáct krajů tvoří celek - Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj.