Výskyt vší

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 55-57, a dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 30 odst. 1 písm. c) stanovuje ředitel školy toto opatření:

I. Opatření

1. V případě, že vyučující zjistí, že se u žáka objevily vši, zajistí jeho okamžité předání zákonným zástupcům.

2. Rodič zajistí doma důkladné, popř. opakované odvšivení od živého hmyzu a hnid.

3. Žák zůstává doma po dobu nezbytně nutnou pro úplné odstranění vší a hnid.

4. Škola rodičům doporučuje, aby ošacení žáka bylo vypráno v co nejteplejší vodě a aby došlo k výměně ložního prádla.

5. Dezinsekční zásah je nutné provádět dle návodu k používaným preparátům do úplné eliminace parazitů.

6. Preventivní dezinsekční zásahy z důvodu vzniků rezistence vší (tedy mýt hlavy dezinsekčními prostředky dříve, než k výskytu vší dojde) lékaři ani hygienici nedoporučují, doporučují však pravidelné kontroly hlavy.

II. Doporučený postup hygieniků pro odstranění vší

1. Za pomoci osobních ochranných prostředků (rukavice, husté hřebeny) manuálně vyčistit hlavu dítěte od živého hmyzu a hnid.

2. Veškeré ošacení (trička, svetry, čepice atd.) vyprat v co nejteplejší prací lázni, vyžehlit, vyvětrat, případně vymrazit. Dovoluje-li to typ oblečení, pak je vhodné je vyvařit.

3. Vyměnit dítěti ložní prádlo.

4. Po odstranění vší provádět pravidelnou kontrolu hlavy dítěte, zda nedošlo k recidivě.

5. Doporučené přípravky: Capissan forte – jemný šampon Capissan forte – ochranný balzám, přípravky PEDICUL HERMAL, DIFUSIL-H-FORTE, PARA-SIDOSE nebo PARANIT.

Mgr. Karla Marešová – ředitel školy