Vánoční čas – ŠD

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2014/2015 » Vánoční čas – ŠD

Vánoční čas – ŠD

Ve středu 17. prosince přijal pozvání do školní družiny pan farář Jindřich Čoupek, aby nás seznámil s historií vánočních svátků. Názorně pomocí barevných šátků a dřevěných postav z Betléma přiblížil dětem příběh o Betlémské hvězdě a narození Ježíška. Doprovázel děti na kytaru při zpěvu vánočních koled. Tímto mu ještě jednou děkujeme za krásné povídání.
Následující den jsme pokračovali vánoční besídkou. Nejprve jsme si připomněli Vánoce, jejich symboly a co vůbec ty symboly znamenají. Samy děti se postaraly o vánoční atmosféru. Připravily si pásmo koled a básniček, doprovázely se flétničkami a klávesami. Nechyběl ani tanec a zpěv. Předvedly svým kamarádům, co všechno se ve škole a v kroužcích naučily. Všichni byli odměněni potleskem. Rozbalili dárky, které dostali do školní družiny. Na závěr si vyrobili přáníčka pro své blízké. Pro všechny bylo připraveno sladké pohoštění, které udělalo za příjemně stráveným odpolednem sladkou tečku.