Naše výrobky na Čulském jarmarku

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Naše výrobky na Čulském jarmarku

Naše výrobky na Čulském jarmarku

18. 11. naše škola přispěla vytvořenými podzimními poklady na Čulský jarmark, pořádaný Klubem matek ze Slupi. Během podzimních měsíců jsme tvořili nejen samostatná, ale i společná výtvarná díla. Žáky ŠD nejvíce zaujala práce s lesními přírodními materiály, ze kterých jsme společně tvořili pařezovou chaloupku pro Křemílka a Vochomůrka, ježka a další. Také třídy se podělily o své výtvory, které vytvořily ve výtvarných výchovách. Na jarmarku bylo pro děti připraveno spousta tvořivých aktivit – od zdobení perníčků, malování sklíček, skládání věží z dřívek, až po zhotovení voňavých barevných mýdel. Návštěvníci měli možnost nejen kupovat, ale i ochutnávat (sirupy, sýry i zdravé chipsy). Moc se jim to vydařilo.