Člověče, třiď – ŠD

Projektový týden „Člověče, třiď“ byl ideální příležitostí v této nelehké době, kdy se žáci odcizují od přírody, jak dostat žáky zpět ven na čerstvý vzduch. Dny, které jsme projektu věnovali, byly mimořádně teplé a pěkné a tak se většina aktivit odehrávala pod širým nebem. Začali jsme úklidem odpadků cestou do ŠJ a připomněli si, jak třídit odpad. Navštívili jsme místní sběrné místo elektroodpadu, místního chovatele exotického ptactva a mineraloga. Do vyvýšeného záhonu na školní zahradě jsme vyseli hrášek a řepu. Pozorovali návrat a hnízdění čápa bílého na komíně staré školy v Micmanicích a seznámili se s životem suchozemských želv. Naučili se vyrábět ruční papír, vyzkoušeli balancování kamenů a nechyběli ani vědomostní soutěže. Rádi bychom touto cestou poděkovali OÚ za přístup do místní sběrny elektroodpadu a paní Imrichové za vyčerpávající informace. Rodičům Janka Lauče za pozvání, ukázku a výklad k exotickému ptactvu. Panu Prodělalovi za přednášku o vzácných minerálech a především za dárečky pro všechny žáky naší ŠD v podobě broušeného achátu pro štěstí.