Uspávání skřítků Zahradníčků

První podzimní týden nás družinou provázel skřítek Zahradníček. Byla to první společná akce školní družiny. Nejprve jsme se seznámili se skřítkem pomocí pohádky. Tuto pohádku už znají všechny děti ze školní družiny. Vyzkoušeli jsme si řadu jeho pokusů, vyrobili jsme i domeček pro skřítky, upekli podle jeho receptu koláč a uklidili školní zahradu. Povídali jsme si o tom, jak si Zahradníčka představujeme a každý si pak svého vlastního z přírodnin vyrobil. A aby skřítkovi nebylo smutno, tak k němu přibyla i jeho kamarádka Lístenka Mecháčková. Na konci týdne se s námi skřítek rozloučil a připravil pro nás na školní zahradě záludné úkoly. Ty se nám podařily splnit na jedničku s hvězdičkou, a tak nás paní vychovatelky odměnily opékanou dobrotou.

Celou akci jsme si užili a těšíme se na další!