2. den – OBJEVITELSKÝ DEN

Druhý den byl věnován objevům a přírodě. Ve čtvrtek se vypravíme do NP Podyjí, a proto jsme se věnovali našemu národnímu parku. Den jsme zahájili celotáborovou hrou, při které děti plnily úkoly na 10 stanovištích. Závěrečné vyhodnocení ukázalo, že všichni mají opravdu dobré znalosti o fauně a flóře našeho okolí a ve čtvrtek přijdeme do NP připraveni. Další činnosti se potom střídaly: sportovní aktivity, výroba přírodní palety barev, které děti objevovaly na zahradě a v okolí, tanec, malování motýla, vodní hrátky, divadlo a výroba zahradního parfému.