Dračí bojovka – ŠD

V rámci projektového týdne Dračí bojovka jsme ve školní družině uspořádali jako každý rok na školním hřišti v Micmanicích drakiádu. Žáci si z domu přinesli své dračí krasavce, které jsme si nejprve na hřišti  poskládali a přehlídka pestrobarevných draků všech tvarů a velikostí mohla začít. Počasí nám přálo. Obloha byla slunečná a větřík si pohrával s našimi dráčky. Někteří vzlétli ihned, některým drakům se zpočátku do vzduchu moc nechtělo a někteří se nám i trochu zamotali. Ale naštěstí žádný z draků neuletěl. Naším největším nepřítelem byl čas. Z každého oddělení jsme vyhlásili tři vítězná místa. Žáci byli odměněni diplomem, drobnou odměnou a velkým potleskem. Všichni společně jsme si užili hezké podzimní odpoledne. Rodičům i prarodičům děkujeme za pomoc při drobných opravách.