Geometrie – IV. třída

Bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky, průsečík, kolmice, pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník….taky se Vám z toho točí hlava? A co teprve nám. Geometrie je věda, ale když se na ní jde s lehkostí a hravě, nemusíme se ničeho bát. A když nám to nejde, tak si pomůžeme navzájem. Jsme přeci kámoši.